* Välkommen till min sida om släktforskning.*

Lars Simonsson Kauttoinen

Man 1629 - 1702  (73 år)


Personlig information    |    Noteringar    |    Alla    |    PDF

 • Namn Lars Simonsson Kauttoinen 
  Född 1629  Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats 
  Kön Man 
  Referensnummer 1822 
  Död 1702 
  Begravd 7 Dec 1702 
  Person-ID I11304  GZ54
  Senast ändrad 7 Apr 2008 

  Far Simon Larsson Kauttoinen,   f. ca 1595,   d. 1694  (Ålder ~ 99 år) 
  Mor Kerstin Halvardsdotter,   f. ca 1605,   d. 1696  (Ålder ~ 91 år) 
  Familjens ID F230  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 1 Mariana Mattsdotter Ikoinen,   f. ca 1640, Långtjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 1678  (Ålder ~ 38 år) 
  Barn 
   1. Simon Larsson Kauttoinen,   f. 1663, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   2. Sofia Larsdotter Kauttoinen,   f. 1664, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   3. Matts Larsson Kauttoinen,   f. 1665, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   4. Anders Larsson Kauttoinen,   f. 1668, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   5. Annika Larsdotter Kauttoinen,   f. ca 1670, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. ca 1730, Lövåsen, Sunne (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder ~ 60 år)
   6. Karin Larsdotter Kauttoinen,   f. ca 1672, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   7. Lars Larsson Kauttoinen,   f. ca 1675, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
  Senast ändrad 20 Mar 2004 
  Familjens ID F227  Familjeöversikt  |  Familjediagram

  Familj 2 Marit Larsdotter,   f. 1655 
  Gift 1679 
  Barn 
   1. Jakob Larsson Kauttoinen,   f. ca 1680, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   2. Margareta Larsdotter Kauttoinen,   f. 1683, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   3. Olof Larsson Kauttoinen,   f. ca 1685, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   4. Maria Larsdotter Kauttoinen,   f. ca 1687, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats
   5. Tomas Larsson Kauttoinen,   f. ca 1693, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats,   d. 1698, Ragvaldstjärn, Gräsmark (S). Hitta alla personer med händelser på denna plats  (Ålder ~ 5 år)
  Senast ändrad 27 Mar 2004 
  Familjens ID F231  Familjeöversikt  |  Familjediagram

 • Noteringar 
  • Lars Simonsson Kauttoinen föddes c:a 1629 i Ragvaldstjärn Gräsmark, Värmland av föräldrarna
   Simon Larsson Kauttoinen (c:a 35 år) och hans hustru, Kerstin Halvadsdotter (c:a 25 år).
  • LARS SIMONSSON var gift två gånger. Hans första hustru var Mariana Mattsdotter Ikoinen, f c:a 1640.
   Mariana var dotter till Matts Eriksson Ikoinen och Sofia Persdotter i Långtjärn Gräsmark.
   Lars hade tillsammans med Mariana många barn, uppgifter om 4 söner och tre döttrar.
   Hustru Mariana dog 1678, hon finns ej i mtl 1679.
  • Lars gifte om sig troligen 1679 med Marit Larsdotter, f c:a 1655.
   Varifrån Marit kom har ej gått att utröna med säkerhet. Med henne hade Lars ytterligare minst sex barn.
  • Lars Simonsson Kauttoinen dog 1702 och begravdes 7:e december 1702 i Gräsmark Värmland.
   -----------------------------------------------------------------------------------------------
  • Källor: (boken finnar i Gräsmark och Lekvatten).
   LARS SIMONSSON KAUTTOINEN, f 162(9), visade sig vara en mycket driftig karl. Han finns i nära femtio år i mtl för
   Ragvaldstjärn, under åren 1654-1704. LARS SIMONSSON återfinns följaktligen i många Dprot; över 40-talet, gällande
   allt möjligt, som ägogränser, förvärv av jord, uppbud och fasta på jord, både lovlig och olovlig älgjakt, anmälan om
   hemsökelse av eldsvåda osv.
  • F 1655 v56:"... bevilja syn mellan Ragvaldstjärn och Borrsjön..."
  • F 1665 h33: "PÅL LARSSON i Borrsjön bötfälls för att han befallt sin dräng Nils att hugga ned stängslet om
   LARS SIMONSSONS i Ragvaldstjärn fall, så att denne fått sin råg förstörd av hästar..."
  • Och så till protokoll om LARS SIMONSSONS jordförvärv. Samlade i F 1673 v16:
   "Näst stadfästes thet Jordekiöp som LARS SIMONSSON i Rafwels Kiärn hadegiordt medh Öfwersten aff Närkies och
   Wermelands Infanteri Wellborne JONAS HANSSON GYLLENSPETS till Gylleby och Åholm som den Skoughstegh
   Westan om sjön Kymen medh dess fiskie, Norr och Söder som aff Ålder haar legat under Öfwerstens frelsegårdh
   Hälgeby Sunds Soch, hwilken skougsdehl sträcker sigh i Söder intill Skattegården Tallbergs Uthskough, och räker
   sedan Norr till dät Råå, eller Röser, som ähr emellan honom och Torpet Kimmens skog- segor, hwilka Rösen ähre
   satte, then förste wedh Nordare Enden på Skålmåssen, in wedh SkatteRået; then andre något litet i Öster Norr mitt
   emillan Siöön Kimmen och bemälte Skålmåssen, som lades på Een stor steen;
   och then tredie wedh Kims stranden; Och therföre gifwit fämtijo Rixdaler in Spetie.
  • Sedan kiöpt af Oluf Pädersson, Elof Halfwardsson, Sigrin och Ragnela Clemets-döttrer i Hällebergh i Sunds Sochn,
   RAFWEL KIARN, som ähr Ett Åtton dehls Hemman i samma Sochn, optagit på theras skattehemmans Hälleberghs
   Skough och mark för Tije tunnor Rogh, medh dher underliggiandhe afgränsade ägor, Nämbligen Först Norr till
   Rafwel Kiärns bäck, sedan bäcken Oster igönom in i Kymsundet, sedan föllier Sundet Söder uth till Bäck Wijken,
   ther Kymstadh Rådh möter, sedan föllier dett samma Råå efter i Sud Wäst till Een Röös på högsta högden, sedan
   Sud Wäst till Een annan Röös Östan siöön Borsiöön, sedan i Stora stenen wedh samma Borsiöö i Sud Wäst Emmelan
   Qwarnedammen och Borsiöholme, sedan ähr Rået i bemelte Borsiöholme, sedan Nord i Röösen ifrån Borsiööhusen,
   sedan i Een annan Röös Nordan Borsiöön i Ett gammalt fall, sedan Wäster till Loffholmen i Humsiöön, sedan Öster
   effter Winterwägen, som kommer från Hemmanet Humsiön intill Högde Kiärn, sedan föllier det Högde
   KiärnsBäcken Oster igönom in in Rafwels Kiärn och så i Rafwels Kiärn Bäck, ther föreskreffne Råmärken först begynner.
   Thesslijkest kiöpt af Landbofougden Wällborne ANDERS LARSSON i CHRISTINEHAMBN på hans Fruus Höghwällborne
   Fru GIÖRWAÄLL PÅSSES wägnar HUMSIÖN i Sunds Sochn 1/8 Skatte Hemman för Tjugo Åtta Rixdahler; som nu öfwer
   alle the JordKiöpen bewijstes icke Allenast medh Kiöpe Breff Wiser och medh Qwittens wahra richtigt betahlte,
   ty dömbdes det fast Stånda, och icke Åthergånga."
  • Som en följd av dessa jordeköp begärde LARS SIMONSSON i F 1667 v45: "Upb 1g på HUMSJON",
   Vidare i F 1671 v50:
   "Upbudes Ragvaldstjärn, Humsjön och ett skogsområde på Häljebys ägor väster om sjön Kymmen."
  • Enligt vad som berättades GOTTLUND, så skulle köpebrevet mellan Hälleberg och
   LARS SIMONSSON vara daterat 1670 den 20 oktober.
  • LARS SIMONSSON tycker att skattetrycket är för stort och får medhåll i häradsrätten enligt
   F 1667 h7: "Humsjön och Ragvaldstjärn anses alltför svaga att vart för sig skatta för 1/4 h.
   Humsjön bör läggas till Ragvaldstjärn, så att de tillsammans kan skatta för 1/4 h".
   Denna beskattning visade sig dock fortfarande varaför betungande och LARS SIMONSSON vände sig åter till häradsrätten,
   F 1671 h30:"Intygas att Humsjön och Ragvaldstjärn ej kan skatta för mer än 1/8 hemman..."
  • Tvisten om rågången mellan Ragvaldstjärn och Borrsjön flammar upp 1684, 1685 besiktigas rågången och i
   F 1686 v61 beslutar "... Nämnden att rösa mellan Ragvaldstjärn och Borrsjön..."
  • Så kommer älgjakterna in i protokollen, med början i F 1686 h27:
   "Jägmästaren ANDERS MOLITHEUSS anklagar LARS SIMONSSON.. för älgjakt, som är förbjuden för finnar och
   annat löst parti! Inblandade äro DANIEL i Borrsjön, lösfinnen OLOF PUNDAN, LARS SIMONSSONS söner SIMON och MATTS,
   den senare i Solberg i Ekshärad... LARS SIMONSSON bötfälls ensam, eftersom han tagit hand om bytet."
  • Så kommer flera protokoll om älghudar, varifrån de kan ha kommit osv.
   Så 1687 har LARS varit utsatt för en eldsvåda och får F 1687 v42: "tillstånd att söka brandstod i hela häradet."
  • Och så tappar den gode LARS tålamodet enligt F 1687 H57: "... bötar 12 mk för otidigheter mot Länsmannen..."
  • När LARS så en gång tog rätten i egna händer, blev han givetvis instämd till häradsrätten därom berättar F 1689 h47:
  • "uteblir mot länsmannen, som instämt honom för att han låtit en finne utan laga dom löpa gatlopp
   och låtit honom en stund hänga stupe."
  • Ärendet återkommer inte till rätten, kanske hade länsmannen "för dåligt på fötterna" den gången.
   Så kommer ett protokoll, som visar att finnarna ändå hade rätt att jaga älg på sin egen skattjord, i F 1692 h60:
  • "LARS SIMONSSON misstänkes för olaga älgjakt på kronoskog. LARS nekar, och hans son SIMON säger sig ha jämte sin
   lillebror LARS LARSSON varit hos PAL i Långenäs och efter tillstånd av denne fällt två älgar, på skattejord.
   Då jakten dessutom skett under lovlig tid, ogillas åtalet."
  • Och så ett par familjehändelser. Först i F 1694 h78:
   "LARS SIMONSSON i Ragvaldstjärn förständigas, att till sin barnlösa sonhustru ANNIKA ERIKSDTR i HUMSJON
   överlämna vad hennes sal, man testamenterat henne, inklusive mannens mödernearv."
  • och slutligen F 1696 v72:
   "Drängen ANDERS LARSSON i Ragvaldstjärn, som ämnar resa till Finland för efterforskning av arv, får intyg om god vandel
   och att han är en god och lydig son till LARS SiMONSSON i Ragvaldstjärn." Annika har för sitt uppehälle använt sina
   jordpengar från Medskogen.